Incoserv Oy, Koskelantie 3, 21540 Preitilä
Harri +358 50 60115   Elina +358 40 764 0843

 

Yrityksen menestyminen kiristyvillä globaaleilla markkinoilla perustuu hyvin luotuun strategiaan sekä suunniteltuun ja tehokkaasti johdettuun toteutukseen.

Strategiaa tarvitaan, jotta yritys:

o pärjää kilpailussa
o välttää kilpailua
o löytää kilpailuetuja
o erottuu kilpailijoista
o löytää kasvumahdollisuuksia
o löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia
o pystyy uudistamaan toimintaansa
o pystyy yhdistämään asiakkaiden tarpeet, kilpailun, resurssit ja osaamisen

Miten strategiaprosessi etenee?

1. Yrityksen perustiedot / liiketoiminnan peruspilarit = missä ollaan nyt
2. Yrityksen ja ympäristön analyysi = mikä on kilpailuasetelma
3. Strategisten tavoitteiden ja liiketoimintastrategioiden valinta = missä ja mitä yritys haluaa olla ja miten se vastaa kilpailuun
4. Toimintasuunnitelma = miten se tehdään
5. Strategian jalkautus, seuranta ja valvonta = johtaminen

Työkalut toimivaan strategiatyöhön

Yrityksessä on hyvä olla käytössä toimintamalli, joka sisältää strategia-prosessin eri vaiheet ja etenee loogisesti analysoinnista strategian luomiseen sekä toimintasuunnitelman laatimiseen.

Incoserv Oy :llä on käytössä Prizzwayn Strategia Progress ®E1 työkalu, jossa on selkeä toimintamalli strategian luomiseen ja jalkauttamiseen. Työkalun avulla strategiaa on helppo päivittää ja siksi strategia pystytään pitämään jatkuvasti tuoreena – se on ”living strategy”.

Hyvin toteutetun strategiatyön edut yritykselle:

o auttaa yritystä pärjäämään paremmin kilpailussa
o antaa selkeän suunnan yrityksen toiminnalle
o helpottaa johtamista
o uudistaa yrityksen toimintaa
o parantaa kannattavuutta
o antaa paremmat mahdollisuudet vastata tulevaisuuden haasteisiin

Yrityksen pitää aktiivisesti seurata ympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä mahdollisia riskejä yrityksen toiminnalle ja tarvittaessa tehtävä strategian päivitys tai uudistaminen. Strategian uudistamisella varmistat menestyksen myös tulevaisuudessa!