Incoserv Oy, Koskelantie 3, 21540 Preitilä
Harri +358 50 60115   Elina +358 40 764 0843

Hallitustyö

Toimiva hallitustyö on tärkeä osa yrityksen johtamisprosessia ja myös yksi omistajaohjauksen väline.  Hallitustyötä voidaan pitää parhaiten toimivana silloin kun:

 • Se toimii hyvänä ryhmänä tai tiiminä
 • Sillä on kysymisen ja kyseenalaistamisen taito
 • Se käy hyvää dialogia ja sillä on keskusteleva kulttuuri
 • Se sparraa ja tukee johtoa
 • Se varmistaa, että yritystä johdetaan hyvin
 • Se ennakoi tulevaisuuden muuttujia
 • Se huolehtii yrityksen uudistumisesta ja riittävistä muutoksista kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kasvun aikaansaamiseksi
 • Se varmistaa, että yrityksellä on ajan tasalla oleva strategia ja kirkas visio
 • Se keskittyy olennaiseen
 • Se ottaa hallittuja riskejä, mutta varautuu jopa epäonnistumisiin
 • Se kasvattaa omistaja-arvoa

Hallituksen tärkeimpinä tehtävinä pidetään toimitusjohtajan nimittämistä tai erottamista sekä strategian luomista ja sen jalkauttamisen valvontaa. Edellä olevista asioista johtuen yrityksen hallituksen kokoonpano ja sen toiminta ovat yrityksen tulevaisuuden kannalta tärkeitä ja monta kertaa ratkaisevia. Siksi toimivaan hallitustyöhön kannattaa panostaa. Yrityksen elinkaaren tilanne vaikuttaa myös siihen, millainen on hallituksen kokoonpano ja millaista hallitustyötä yrityksen johtaminen tarvitsee.

Hyvä hallitus on yritykselle voimavara!

Incoserv Oy:ltä saat apua hallitustyön käynnistämiseen ja kouluttamiseen, hallituksen toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen sekä myös osaavan ja kokeneen hallitusammattilaisen (HHJ) mukaan hallitustyöhön. Pienen (perhe)yrityksen hallitukseen voidaan ottaa myös ns. ulkopuolinen asiantuntijajäsen (ei virallinen hallituksen jäsen).

 

 

hallitustyö