Incoserv Oy, Koskelantie 3, 21540 Preitilä
Harri +358 50 60115   Elina +358 40 764 0843

Ajankohtaista

Valtakunnallinen HHJ –Alumniseminaari

Harri osallistui 22.11.2017 Tampereella pidettyyn Alumniseminaariin, johon osallistui kaikkiaan lähes 250 henkilöä. Aiheena oli strategian jalkauttaminen ja pääluennoitsijana oli mm. professori Alf Rehn. Ohjelmassa oli lisäksi muita hyviä käytännön esimerkkejä sekä strategiaan liittyviä esityksiä. Päivä antoi varsin hyvän kuvan siitä, miten strategiatyötä tehdään tänä päivänä sekä antoi erityisesti strategian jalkauttamiseen hyvää ohjeistusta ja vinkkejä.

Lisäosaamista hallitustyöhön

Harri suoritti HHJ puheenjohtajakurssin 4. – 5.5.10.2017 ja on nyt oikeutettu käyttämään nimikettä HHJ PJ. Harrilla on kokemusta hallitustyöstä jo lähes 20 vuoden ajalta ja useista yrityksistä. Tällä hetkellä hallituspaikkoja on neljä, mutta lisää mahtuu vielä.

Harri kasvuyrittäjäpalvelun asiantuntijaksi kaudelle 2017 – 2018

Harri on valittu uudelleen Varsinais-Suomen Kasvuyrittäjäpalvelun asiantuntijaksi kaudelle 2017 – 2018.

Päävastuualueina on taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten terveyttäminen sekä toimia metalli- ja konepajateollisuuden asiantuntijana.

Lisäksi hänen vastuualueina on yritysjärjestelyihin liittyvä yritysten myyntikuntoon laitto, ostetun yrityksen intergrointi / haltuunotto sekä synergiahyötyjen konkretisointi.